Short Story

▬ เปิดคอร์สให้ร่วมสนับสนุนระหว่างจัดทำคอร์ส Photoshop ออนไลน์
ร่วมสนับสนุนในการสร้างคอร์สออนไลน์ และสามารถระบุจำนวนการสนับสนุนในแต่ละคอร์สได้ (กำหนดระยะเวลาร่วมสนับสนุนและจัดทำคอร์ส 30 วัน)

ผู้สนับสนุนหลักสูตร
ระบุจำนวนการสนับสนุนในคอร์สได้
เรียนคอร์สออนไลน์เป็นเวลา 1 ปี
ไม่จำกัดในการเรียน
ใบรับรองหลักสูตร
ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ ไม่จำกัด

เริ่มต้น Adobe Photoshop

by jiraphan jindawong

 • 35,000 /บาท

  CF
 • 2,200 /บาท

  สนับสนุน
 • 2

  ระยะเวลา
 • Target Goal

  Campaign End Method
เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น :
6.29%
Minimum amount is /บาท300 Maximum amount is /บาท
/บาท

jiraphan jindawong

4 Campaigns | 0 Loved campaigns

ผู้สอน

Campaign Story

Section Photoshop

▬ โฟโตชอป (Photoshop) เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แบบกราฟิกส์แรสเตอร์ (raster graphics) หรือ ภาพบิตแมป (bitmap) ได้รับความนิยมอย่างมากในตกแต่งภาพ และทำงานร่วมกับโปรแกรมสามมิติสำหรับทำตกแต่งพื้นผิววัตถุ (Mapping) และการปรับแต่งภาพ

▬ คลาสเรียนโฟโตชอปนี้จะได้เรียนรู้การทำงานของครื่องมือต่างๆของโฟโตชอป การตกแต่งภาพและการลงสี การแก้ไขภาพ ฟังค์ชั่นและฟิวเตอร์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงค่าสี และการรีทัชภาพ